Privacy- & Cookie verklaring

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. D&S Service is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de webpagina. Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.
Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 23 maart 2021.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door het gebruiken van onze webpagina kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Wij verzamelen en slaan gegevens op waarvan je kiest om die vrijwillig aan ons te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als op passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om gegevens die u zelf op de webpagina invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de webpagina automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy statement. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Informatieaanvragen

Indien u een informatie- of offerteaanvraag bij ons doet, dan slaan wij de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw informatie- of offerteaanvraag. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw informatieaanvraag.

E-mail

Als u een contactformulier op de webpagina invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken de door u aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In een geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webpagina kunnen wij persoonsgegevens bovendien aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging van gegevens

Wij maken gebruik van passende veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de webpagina worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de webpagina. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze webpagina gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de webpagina wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de webpagina combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de webpagina kan beperken.

Diensten van Google

Onze webpagina maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de webpagina gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze webpagina gebruikt wordt, om rapporten over de webpagina aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Webpaginas van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op webpaginas van derden die door middel van links met deze webpagina zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze webpaginas te lezen alvorens van deze webpaginas gebruik te maken.

Uw rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens:
  • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of er over u persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing;
  • Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt;
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden.

Wijziging Privacy- en cookie verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:
  • info@startmotorspecialist.com
  • of per post aan:
  • D&S Service
  • Pauwweg 6
  • 5808 BM Oirlo
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 12031404.
Contactgegevens
D&S Service
Pauwweg 6
5808 BM Oirlo
Overige gegevens
K.v.K: 12031404
BTW: NL807531066B01
IBAN: NL26RABO0159305403
D&S Service
Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het handig als u zoveel mogelijk gegevens bij de hand hebt van u gewenste startmotor of dynamo. Eventueel het nummer van de startmotor of dynamo vindt u op de behuizing ingeslagen of op het type plaatje. Of gebruik onze geavanceerde zoek filters in onze webshop, merk, type, model, motor, etc. Heeft u toch problemen bij het vinden van de juiste gegevens, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
© Copyright 2021 | D&S Service | v20210604.1
webpagina ontwikkeld door: Final Bytes